ติดต่อ

ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพลพระภิกษุ และผู้ปฏิบัติธรรม

พระมหาสมพงษ์ ท่านเจ้าอาวาส   โทร : ๐๙๔-๙๘๙๕๕๑๔

พระภูวดล ธมฺมธโร เลขานุการฯ   โทร : ๐๙๐-๖๕๒๔๑๓๖

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียม
  • งานบวช   ๑๕,๐๐๐ บาท

การเดินทาง
  • รถยนต์ส่วนตัว
  • แท็กซี่
  • วินมอเตอร์ไซต์

แผนที่

ที่อยู่  ถนนประชาอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

 

ที่จอดรถ

สามรถจอดได้บริเวณลานกว้างของวัด