เกี่ยวกับวัด

วัดสายอำพันธ์เอมสาร

                      วัดสายอำพันธ์เอมสาร ตั้งอยู่ ถนนประชาอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วัดสายอำพันธ์เป็นวัดที่เน้นการปฏิบัติธรรม มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ทำไห้ประชาชนมาปฏิบัติธรรมมีจิตใจที่ร่มเย็น วัดสายอำพันธ์เอมสารจัดกิจกรรมในทุกวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี , วันลอยกระทง , วันมาฆบูชา , วันเข้าพรรษา , วันออกพรรษา , วันอาสาฬหบูชา และมีการจัดปฏิบัติธรรมในทุกๆเดือน

 


จุดทำบุญและถวายสังฆทาน

 


*มีของขายเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา*
ช่วงเช้าตั้งแต่ ๐๕.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
ช่วงเย็นตั้งแต่ ๑๕.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

 


 บรรยากาศภายในวัด