ร่วมทำบุญกับวัดสายอำพันธ์เอมสาร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาอันยิ่งใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ร่วมเป็นเจ้าภาพ

– เสาหลัก   ต้นละ ๕๐,๐๐๐ บาท
– ประตู   ช่องละ ๔๐,๐๐๐ บาท
– หน้าต่าง   ช่องละ ๒๐,๐๐๐บาท
– กระเบื้องมุงหลังคา   ตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท
– กระเบื้องปูพื้น   ตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท
– คอนกรีตโครงสร้าง   ลูกบาศก์เมตรละ ๒,๕๐๐ บาท
– หิน   รถละ ๑,๐๐๐ บาท
– ทราย   รถละ ๑,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

หรือร่วมบริจาคทำบุคผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสรงประภา ชื่อบัญชี วัดสายอำพันธ์เอมสาร (บำรุงวัด)

สอบถามเพิ่มเติม  โทร : ๐๙๐-๖๕๒๔๑๓๖ (พระภูวดล ธมฺมธโร เลขานุการฯ )